Til fremme af akkordarbejde på el-området tilbyder Dansk El-Forbund at der kan tilknyttes en akkordmentor til hjælp for udførelse af en opgave på akkord.

Forbundet har samlet en gruppe af erfarne akkordelektrikere som med kort varsel kan rykke ud på en hvilken som helst arbejdsopgave hvor elektrikerne ønsker at komme i gang med akkord arbejde. Akkordvejlederne er fordelt over hele landet og kan om nødvendigt tage rundt på tværs af afdelingerne.

Vejledningen er omkostningsfri for elektrikerne – det eneste, der skal afsættes - er tid sammen med Akkordvejlederen.

Hvis du ønsker at gøre brug af ordningen kontakter du blot din lokale afdeling som formidler kontakten til Akkordvejlederen.

Du har overenskomstmæssig ret til at udføre et stykke arbejde i akkord, blot arbejdet andrager mere end 7 timer.

Når der arbejdes på akkord er du sikret en garantibetaling på minimum hvad der svare til din personlige timeløn – dog max. 1,5 X fagets mindstebetaling – p.t. kr. 145,50. pr. 1. marts 2008: 149,25. Det er en forudsætning at der er en aftale med firmaet om at udføre arbejdet i akkord.

På DEF hjemmesiden kan du under Lønstatistik (Tilgængelig december 2007) se i akkord statistikken hvad den gennemsnitlige indtjening er på afsluttet akkorder.

I lønstatistkken for 2006 fremgik det at der på igangværende akkorder er en gennemsnitlig forskel i udbetalingen på kr. 25,20 pr. time (inden udbetaling af akkordoverskud).

Der er altså ingen grund til ikke at udføre arbejdet i akkord.