Du har nu klikket dig ind på Nordjyllands akkordelektrikeres hjemmeside.

Aftalen om reduktion i akkordfortjenesten gælder kun for akkord opmålt efter landspriskuranten.
Den gælder ikke, når der er indgået en anden akkordaftale (med mindre det fremgår af den aftale, som elektrikeren og firmaet har indgået).
Reduktion sker, når akkordfortjenesten overstiger 179,00 kr., som er den aftalte grænse det første år (fra den 01.07.2004).

Der er samtidig aftale om garantibetaling på akkord. Den svarer til den personlige timeløn (dog maksimalt 134,25 kr).

BEMÆRK - DET ER KUN EEN PROCENTSATS DU SKAL  BETALE, DEN BEREGNES EFTER HVOR DIN AKKORD LANDER!

Eksempel; Akkorden giver en timebetaling i 2004 på kr. 215,38 kr. (215,38 - 201,38 =12 kr. som mester skal have 25% af. Du skal altså tilbagebetale 3 kr. pr. time. Du skal ikke betale for beløbet mellem 179 kr. og 201,38 kr. grunden hertil er logisk nok - se blot på procentsatserne som er meget højere jo mere du tjener.

I perioden fra 01.07.2004
Garantibetaling, personlig timeløn, dog maksimalt kr. 134,25
Ved akkordfortjeneste over kr. 179,00 Virksomhedsandel 12,5% af merindtjeningen
Ved akkordfortjeneste over kr. 201,38 Virksomhedsandel 25,0% af merindtjeningen
Ved akkordfortjeneste over kr. 223,75 Virksomhedsandel 37,5% af merindtjeningen

I perioden fra 01.03.2005
Garantibetaling, personlig timeløn, dog maksimalt kr. 137,63
Ved akkordfortjeneste over kr. 183,50 Virksomhedsandel 12,5% af merindtjeningen
Ved akkordfortjeneste over kr. 206,44 Virksomhedsandel 25,0% af merindtjeningen
Ved akkordfortjeneste over kr. 229,38 Virksomhedsandel 37,5% af merindtjeningen

I perioden fra 01.03.2006
Garantibetaling, personlig timeløn, dog maksimalt kr. 141,00
Ved akkordfortjeneste over kr. 188,00 Virksomhedsandel 12,5% af merindtjeningen
Ved akkordfortjeneste over kr. 211,50 Virksomhedsandel 25,0% af merindtjeningen
Ved akkordfortjeneste over kr. 235,00 Virksomhedsandel 37,5% af merindtjeningen